רשימת ליקויים

(גמלת ניידות עבור שני אחים ומעלה מאושרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, כאשר לכל אחד מהם נקבע מינימום של 80% מוגבלות בתום הניידות, והינם מתגוררים באותה הדירה, גם בטרם מלאו להם 3 שנים).

Back to top button
Close
Close