נכות כללית

קצבת נכות משולמת לאדם, שמפאת נכותו כושרו להשתכר הצטמצם ב 50% מינימום או לאישה שהינה עקרת בית, אשר כושר התפקוד שלה במסגרת משק הבית צומצם ב 50%.

Back to top button
Close
Close