דיור

סל קליטה

סל הקליטה הוא סיוע כספי שמטרתו היא עזרה לעולה בתקופת ההתארגנות שלו עם עלייתו ארצה. הסיוע ניתן כדמי מחייה בתקופת לימודי העולה באולפן )כחצי שנה( וכולל סיוע בשכר דירה עבור השנה הראשונה )12  דירה חודשים( בישראל.

כל העולים שעלו לארץ מתאריך 01.12.2002 ללא קשר למדינה ממנה הגיעו זכאים לקבל את סל הקליטה.

מי זכאי?

– לסל הקליטה זכאי עולה העומד באחד התנאים הבאים:

נכנס לארץ לראשונה עם אשרת עולה

שהה בישראל לתקופה של עד 24  חודשים רצופים או במצטבר בשלוש השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה או זכאות לעולה

  • – אזרח עולה העונה על שני התנאים ה
  • – קטין חוזר העונה על שני התנאים הנ״ל

מימוש הזכות

.התשלום הראשון של סל הקליטה מוענק לעולה כבר בעת הנחיתה בשדה התעופה – במזומן ובהפקדה בנקאית

יתרת המענק מועברת בשישה תשלומים חודשיים לחשבון הבנק של העולה –

לכן יש לפתוח חשבון עולה או חשבון משותף לשני בני זוג העולים יחד באחד הבנקים. )במידה ומעוניינים לפתוח חשבון משותף יש צורך בנוכחות שני בני הזוג)

.מסירת פרטי החשבון במשרד הקליטה – מומלץ לבצע כבר בימים הראשונים לעלייה לארץ

.מומלץ לא לשנות פרטי חשבון בשנים הראשונות לעלייה ואם ישנה חובה לעשות כן יש לדווח מיידית למשרד הקליטה

  • היה ונתקלתם בתקלה בהעברת כספי סל הקליטה פנו מיד ללשכת משרד הקליטה הקרובה אליכם
  • לאחר חצי שנה מהעלייה ניתן לקבל סיוע לצרכי קיום על ידי הבטחת הכנסה הסיוע למימון שכר הדירה כלול בסל הקליטה
  • החל משנת 2002 העולים זכאים למענק משלים לסל קליטה  המהווה תחליף להלוואת סל קליטה שהייתה בתוקף עד סוף שנת 20

תקופת הזכאות לקבלת סל קליטה

ניתן לקבל את הסיוע בסל הקליטה תוך שנה מיום קבלת מעמד עולה

שימו לב – יציאה לחו״ל תגרום להפסקת תשלומי הסל

סל הקליטה יחודש רק למי ששב בתוך שנת העלייה הראשונה

יש לפנות ללשכת משרד הקליטה באזור המגורים ולבקש לחדש תשלומים. לצורך כך הצטיידו בדרכון עם חתימת תאריך כניסה לארץ .

הצג עוד

מאמרים נפוצים

בדוק גם

Close
Back to top button
Close
Close