דיור

סיוע במימון מכשירי שיקום

מימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה  מתבצע על ידי משרד הבריאות. מאמר זה עוסק במימון מכשירי שיקום. לפירוט בנושאים אחרים כגון:

מכשירי ניידות – לחצו על הקישור סיוע במימון מכשירי ניידות

מכשירי הליכה – לחצו על הקישור סיוע במימון מכשירי הליכה

גובה השתתפות המשרד הוא 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר לפי חלוקה לקבוצות:

 • מכשירים שנקבע להם סכום מירבי ולא המחיר המלא של המכשיר.
 • מכשירים שיש לבדוק עבורם 31. הצעות מחר והמחיר ייקבע לפי הצעת המחיר הנמוכה ביותר.
 • ההשתתפות העצמית הנה 25% מהסכום שקבע משרד הבריאות. מלבד המקרים בהם משרד הבריאות שישנו פטור.

מי זכאי?

למימון מכשיר ניידות זכאים:

מי אינו זכאי?

אדם המשתייך לאחת מהקבוצות הבאות אינו זכאי לקבל מימון למכשיר ניידות:

פטור מתשלום השתתפות עצמית

האנשים המשתייכים לקבוצות הבאות פטורים מתשלום השתתפות עצמית (יש להציג אישורים מתאימים על הקצבה):

העו״ס רשאית להגדיל את ההשתתפות עד ל:90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:

 • אם באותה השנה רכשה המשפחה מכשיר נוסף. 
 • במשפחה ישנם אנשים נוספים הזכאים למימון מכשיר באותה השנה. 
 • למבקש היו הוצאות נוספות הקשורות לנכותו ולא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
 • המשפחה מממנת שהות לילד או בן משפחה מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

רשימת המכשירים כוללת:

 • מכשירי שמיעה ומכשירי אפ אם. לילדים ונוער עד גיל18.
 • תותבות עיניים – לכל הגילאים. משנת 2012 מתאפשר מימון גם לתותבות סקלראליות.
 • *מכשירי עזר לראייה )משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות( לילדים ונוער עד גי18עדשות מגע לראייה לילדים ונוער עד גיל 18, למצבים בהם המשקפיים אינם עוזרים.
 • תותבות פנים – אף/אוזן/אורביטלית.
 • תותבות שד – אחת לשנתיים.
 • חזיה לתותבת שד )ההשתתפות ניתנת פעם אחת(. 
 • פרטים נוספים בנוהל משרד הבריאות תמצאו כאן: אישור מכשירי שיקום וניידות 

תהליך מימוש הזכות

כדי לממש את הזכות לסיוע במימון מכשיר שיקום יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים לשם קבלת המלצה. יחד עם המסמכים הבאים:

 • עבור מכשירי שמיעה – הפניית רופא אא״ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית.
 • מכשירי עזר לראייה )כולל תותבות עיניים( – המלצה מרופא עיניים.
 • תותבות שד – המלצה מרופא משפחה/ אונקולוג/ כירורג/ רופא פנימי.
 • תצלום תעודת זהות.
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על יד קופת החולים או באופן עצמאי על ידי הפונה או נציג מטעמו.
 • את הבקשה יש להגיש לרכישת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה
 • הגשת המסמכים מתבצעת במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה תישלח במכתב לפונה בין אם זה אישור או דחייה.
 • המשך התהליך יפורט במכתב האישור שישלח. 
 • מי שקיבל אישור זכאות לרכישה עצמית יעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
 • אישור הזכאות.
 • טופס אישור קבלת המכשיר – חתום.
 • חשבונית וקבלה – מקוריים.
 • *פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי )שליחת צילום צק מבוטל(.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה רשאי לערער על החלטת הוועדה.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.
 • הדיון בוועדת ערר ייעשה תוך 30 *ימים מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

חשוב לדעת – האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.

סיוע במימון מכשירי שיקום

מימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה  מתבצע על ידי משרד הבריאות. מאמר זה עוסק במימון מכשירי שיקום. לפירוט בנושאים אחרים כגון:

מכשירי ניידות – לחצו על הקישור סיוע במימון מכשירי ניידות .

מכשירי הליכה – לחצו על הקישור סיוע במימון מכשירי הליכה

גובה השתתפות המשרד הוא 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר לפי חלוקה לקבוצות:

1.מכשירים שנקבע להם סכום מירבי ולא המחיר המלא של המכשיר.

מכשירים שיש לבדוק עבורם 31. הצעות מחר והמחיר ייקבע לפי הצעת המחיר הנמוכה ביותר.

ההשתתפות העצמית הנה 25% מהסכום שקבע משרד הבריאות. מלבד המקרים בהם משרד הבריאות שישנו פטור.

מי זכאי?

למימון מכשיר ניידות זכאים:

מי אינו זכאי?

אדם המשתייך לאחת מהקבוצות הבאות אינו זכאי לקבל מימון למכשיר ניידות:

פטור מתשלום השתתפות עצמית

האנשים המשתייכים לקבוצות הבאות פטורים מתשלום השתתפות עצמית )יש להציג אישורים מתאימים על הקצבה(:

מי שמתקשה לממן את חלקו יכול לפנות לעו״ס בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג – תלוש שכר/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים רלוונטיים.

העו״ס רשאית להגדיל את ההשתתפות עד ל:90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:

 • אם באותה השנה רכשה המשפחה מכשיר נוסף.
 • במשפחה ישנם אנשים נוספים הזכאים למימון מכשיר באותה השנה.
 • למבקש היו הוצאות נוספות הקשורות לנכותו ולא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
 • המשפחה מממנת שהות לילד או בן משפחה מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

רשימת המכשירים כוללת:

 • מכשירי שמיעה ומכשירי אפ אם. לילדים ונוער עד גיל 18.
 • תותבות עיניים – לכל הגילאים. משנת2012 מתאפשר מימון גם לתותבות סקלראליות.
 • מכשירי עזר לראייה) משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות( לילדים ונוער עד גי18עדשות מגע לראייה לילדים ונוער עד גיל 18, למצבים בהם המשקפיים אינם עוזרים.
 • תותבות פנים – אף/אוזן/אורביטלית.
 • תותבות שד – אחת לשנתיים.
 • חזיה לתותבת שד (ההשתתפות ניתנת פעם אחת).
 • פרטים נוספים בנוהל משרד הבריאות תמצאו כאן: אישור מכשירי שיקום וניידות 

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לממש את הזכות לסיוע במימון מכשיר שיקום יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים לשם קבלת המלצה. יחד עם המסמכים הבאים:
 • עבור מכשירי שמיעה – הפניית רופא אא״ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית.
 • מכשירי עזר לראייה )כולל תותבות עיניים (- המלצה מרופא עיניים.
 • תותבות שד – המלצה מרופא משפחה/ אונקולוג/ כירורג/ רופא פנימי.
 • תצלום תעודת זהות.
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על יד קופת החולים או באופן עצמאי על ידי הפונה או נציג מטעמו.
 • את הבקשה יש להגיש לרכישת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.  לינק ישיר
 • הגשת המסמכים מתבצעת במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה תישלח במכתב לפונה בין אם זה אישור או דחייה.
 • המשך התהליך יפורט במכתב האישור שישלח.
 • מי שקיבל אישור זכאות לרכישה עצמית יעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
 • אישור הזכאות.
 • טופס אישור קבלת המכשיר – חתום.
 • חשבונית וקבלה – מקוריים.
 • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי )שליחת צילום צק מבוטל(.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה רשאי לערער על החלטת הוועדה.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.

הדיון בוועדת ערר ייעשה תוך 30 *ימים מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

חשוב לדעת – האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.

הצג עוד

מאמרים נפוצים

19 תגובות

 1. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything. Do you have any suggestions for first-time blog writers? I'd really appreciate it.

 2. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 3. Hi, i believe that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am trying to to find issues to improve my site!I assume its adequate to use a few of your ideas!!

 4. I feel this is one of the most important information for me. And i am glad studying your article. But want to statement on some general issues, The website taste is great, the articles is actually great : D. Excellent activity, cheers

 5. Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

בדוק גם

Close
Back to top button
Close
Close