נגישות להשכלה גבוהה

על פי התקנות לחוק השוויון, כל המוסדות להשכלה גבוהה ולהכשרת מורים בישראל, חייבים להיות נגישים, הן במבנה ובמרחב הפיסי והן בשירותי ההשכלה שהם מעניקים.

התקנות מחייבות את המוסדות לקדם את הנגישות ושוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות בהליך הקבלה ללימודים ולהעניק להם תמיכה על ידי הקמת מרכז מיוחד בכל מוסד.

תפקידו של מרכז זה להציע ליווי אישי וייעוץ מקצועי לאנשים עם מוגבלות ולדאוג להם להתאמות נגישות פרטניות בדרכי ההוראה, הבחינות, המטלות והדרישות, כל עוד הן אינן פוגעות במהות האקדמית.

כל המוסדות מחוייבים לדאוג לנושאים הבאים:

הקצאת חניות נגישות בכל חניון והצבת שלטים עם ניגוד חזותי.

בכל ספריה יש למנות אדם שתפקידו לסייע לאנשים עם מוגבלות.

הנגשת התכנים באתרי האינטרנט של המוסד.

אספקת מערכת אישית אלחוטית להגברת שמע בחדרי לימוד, מעבדות וחדרי תרגול.

הקצאת שני מקומות ישיבה מיוחדים ולידם מקום למלווה בחדרי הלימוד.

הנגשת הדרכים למדשאות.

יישום התקנות עשוי להביא למהפכה אמיתית בחייהם ובמעמדם של אנשים עם מוגבלות ולתרום להשתלבותם בחברה ובמשק הישראלי.

התקנות מהוות הזדמנות אמיתית לא רק להבטחת זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון הזדמנויות, אלא גם לשיפור ערכים כמו סובלנות ופתיחות באקדמיה ובחברה הישראלית כולה.


שמן הרשמי של התקנות הוא תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ו–2016.

התקנות פורסמו ביום 14 בנובמבר 2016. הן ייכנסו לתוקף בהדרגה לפי קביעת שר החינוך, וייכנסו לתוקף מלא לא יאוחר מחודש נובמבר 2018.

 

 

שינוי גודל גופנים