דיור

הנחה בארנונה לנכים

כחלק מסל ההטבות לו זכאים אנשים נכים המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי, נכללת גם ההטבה או הזכאות להנחה בארנונה.

בדף זה תקבלו את כל המידע בצורה מרוכזת מי הם הזכאים להנחה זו, מהו התהליך שיש לבצע על מנת לממש אותה, ולמי צריך לפנות כדי לקבל סיוע בתהליך זה (במידת הצורך).

 

מי זכאי להנחה בארנונה?

בעיקרון אין חוק המחייב את הרשויות המקומיות לתת הנחה בארנונה, אך המציאות היא שברוב המקרים הרשות המקומית מגלה התחשבות ומעניקה הטבה זו לאוכלוסיית הנכים שחיה בשטחה. הרשות המקומית רשאית להעניק הנחה, ואינה מחוייבת.
לכן, בטרם פונים אל הגופים העוסקים בנושא הזכאות, חשוב לדעת ולזכור זאת היטב.

כיום יש למעשה ארבע דרגות שונות של הנחה הניתנות לאוכלוסיה, כאשר כל דרגה מציינת את אחוז ההנחה אותה יכולים לקבל אנשים על פי רמת זכאותם כפי שהוגדר.


זכאות לפטור מלא מתשלום ארנונה בשיעור של עד 100%

פטור זה ניתן לכל מי שהוא נכה, והגיע לגיל הפרישה, מה שמוכר גם כקיצבת זיקנה לנכה.
למעשה, מדובר באוכלוסיית הנכים אשר מקבלים קיצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי, עד הגיעם לגיל הפרישה המוגדר בחוק. מהרגע בו הם מגיעים לגיל הפרישה מפאת גילם, הם מתחילים לקבל קצבת זיקנה לנכה (במקום קיצבת נכות כללית), בתוספת של גימלת זיקנה לנכה.

זכאות להנחה בארנונה עד לשיעור של 80%

להנחה זו זכאים כל מי שמקבל קצבת נכות מלאה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ואשר אינו מוגדר כנכה עבודה, ואשר נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה.

זכאות להנחה עד לשיעור של 66%

הנחה זו ניתנת למגוון מסויים מתוך אוכלוסיית הנכים,שהמשותף לרובם הוא עצם היותם נכים שהיו שייכים לזרועות הביטחון השונות:
1. נכי המלחמה בנאצים
2. נכים המגיעים מהמשטרה
3. נכים של שירות בתי הסוהר
4. משפחות חיילים שניספו במערכה
5. נכים של משרד הביטחון על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

6. בנוסף לכל אלה, זכאים להנחה זו גם מי שמוכיח אובדן של מעל ל50% מכושר עבודתו בשל פגיעה של פעולת איבה שנגרמה לו לאחר 1947, או מי שהוגדר כשארים ואשר אינו מסוגל מספיק פרנסה למחייתו.

זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 40%

להנחה זו זכאים נכים בעלי דרגת נכות רפואית המוגדרת על פי המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 90% ומעלה ואשר אין ברשותם או בבעלותם כל נכס נוסף מלבד זה שהם מתגוררים בו.

כמו כן, זכאים להנחה זו גם הורי ילד או בוגר בעל נכות, המתגורר בביתם ומקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית, ואשר קיבל בעבר גמלת ילד נכה.
אלה מוגדרים בהנחה זו תחת הקטגוריה: הורים של נכה. לכן, הם זכאים לקבל הטבה זו בגין מחייתו של הילד או הבוגר בתוך ביתם.

לפרטים נוספים לגבי זכאות להנחה בארנונה, ניתן לקבל באתר המוסד לביטוח לאומי
בקישור הזה.

מהו התהליך למימוש ההנחה בארנונה

  • ראשית, ליכם לפנות אל הרשות המקומית אליה אתם שייכים, ולפנות לאגף הגבייה.
  • בקשו טופס “בקשת הנחה בארנונה” ומלאו אותו בקפידה.
  • לעיתים בחלק מהרשויות יש טופס זה בצורה מקוונת, כך שאפילו לא תצטרכו להגיע לרשות, אלא רק למלא ולשלוח.
  • צרפו לבקשתכם להנחה בארנונה את כל המסמכים הנלווים, המאשרים את זכאותכם להנחה (לדוגמה: אישורים רפואיים המעידים על נכותכם, אישורי קבלת קיצבה מהמוסד לביטוח לאומי, תו נכה מביטוח לאומי ועוד ).
  • עם סיום תהליך זה תוכלו לקבל אישור או דחיה מהרשות המקומית אליה אתם שייכים, באשר לבקשתכם לקבלה ומימוש של הנחה בארנונה.

פרטים חשובים שכדאי לזכור

1. הרשויות המקומיות אינן מחוייבות להעניק הנחה בארנונה לתושביהן על פי חוק, אלא מקבלות מהמדינה מנדט מלא להפעלת שיקול דעת בנושא זה.

2. ברוב המקרים וובמיוחד אם ישנה עילה טובה וסבירה לבקשה, תאשר הרשות המקומית את ההנחה על פי אמות המידה שנקבעו לעיל.

3. שיעורי ההנחות הניתנים לאזרח יכולים להשתנות מעת לעת. לכן יש לבדוק את שיעורי ההנחה הניתנים ברשות המקומית, או לבדוק זאת בפרסום השנתי של צו המיסים של הרשות.

מצורף קישור להנחיות חוזר מנכ”ל באשר לצו המיסים של הרשויות המקומיות בקישור הזה.

4. לרשות המקומית בתור מעניקת ההנחה, יש את הזכות לדרוש הצגתם של מסמכים הנוגעים למצבו הכלכלי של הנכה ולקביעת אמות מידה ומבחני משנה, על מנת לקבוע ולאשר את זכאותו של נכה לקבלתה של ההנחה בארנונה.

הצג עוד

מאמרים נפוצים

בדוק גם

Close
Back to top button
Close
Close