שירותים מיוחדים

הגשת ערעור בגין החלטת המוסד לביטוח לאומי

  • ערעור לוועדת ערערים לשירותים מיוחדים – מורשה להגיש אדם, אשר אינו מרוצה מהחלטתו של המוסד לביטוח לאומי.
  • ערעור לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית – מורשה להגיש אדם, שנדחתה תביעתו עקב אחוזי הנכות הרפואית, אשר אין בגינם זכאות לגמלה.
  • ערעור לבית הדין לעבודה – קיימת אפשרות הגשה בשאלות חוק בלבד.
 • ערעור לוועדת עררים לשירותים מיוחדים יכול להגיש אדם, שאינו מרוצה מההחלטה שנקבעה במוסד לביטוח לאומי, בעניין גובה הקצבה אשר אושר לו, או כיוון שהתביעה שהגיש נדחתה, וכן במידה ואינו מרוצה מן התאריך שנקבע לתחילת הזכאות עבור קצבה אשר אושרה לו, ומותנה בכך שיכלל באחת ההגדרות המפורטות להלן:ערעור לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית – מורשה להגיש, תוך 30 יום, אדם התובע קצבת שירותים מיוחדים ואשר אינו בעל נכות רפואית בשיעורים שמזכים בקצבה כמפורט לעיל.
  • אדם שמקבל קצבת נכות כללית ומוגדר כבעל נכות רפואית בגובה של 60% מינימום.
  • אדם אשר לא מקבל קצבת נכות כללית, ומוגדר כבעל נכות רפואית בגובה של 75% מינימום.
  • אדם אשר היה בעל זכאות לקצבת שירותים מיוחדים, בטרם הגיעו לגיל הפרישה.

  את הערר המנומק נדרש להגיש בכתב במהלך 90 יום מן המועד בו התקבל מכתב ההחלטה. הערר יוגש בסניף של המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם.

 • ערעור לבית הדין לעבודה – מורשה להגיש אדם אשר נדחתה תביעתו, עקב תקנות או הוראות חוק בלבד, לדוגמא:ערעור לבית הדין האזורי לעבודה – מורשה להגיש גם אדם אשר אינו מרוצה מהחלטתה של ועדת עררים. הערעור יוגש לבית הדין תוך 60 יום ממועד קבלת מכתב ההחלטה.
  • אדם המאושפז במוסד בו ניתנים שירותי סיעוד, רפואה או שיקום.
  • אדם שגר בחו”ל.
  • אדם שמקבל גמלת ניידות.
  • אדם בעל הכנסה חודשית גבוהה.
  • אדם שמקבל קצבה מיוחדת על-פי חוק אחר.
  • אדם המבקש קבלת תשלום רטרואקטיבי למעלה מששה חודשים.

  את הערר המנומק יש להגיש בכתב במהלך 12 חודשים מן המועד בו התקבל מכתב ההחלטה.

 • קבלת סיוע משפטיבמידה והחלטתם לערער על החלטתו של המוסד לביטוח לאומי, בפני בית הדין האזורי, הנכם מורשים לבקשת סיוע משפטי חינם מן הלשכות לסיוע משפטי על ידי משרד המשפטים. הבקשה לסיוע תוגש בלשכה לסיוע משפטי הקרובה לאזור מגוריכם, באמצעות טופס מיוחד.
הצג עוד

מאמרים נפוצים

בדוק גם

Close
Back to top button
Close
Close