מסלול הגשת התביעה

גמלת הניידות מתבססת על הטבות שונות. באחריותו של פקיד התביעות במחלקת הניידות לבדוק זכאות למכלול הטבות. חשוב לדעת כי הגשת התביעה תיערך לאחר ביצוע הבדיקה בלשכת הבריאות. בדיקת פרוטוקול רפואי…

להמשך קריאה

תהליך הגשת התביעה

על מי שמבקש לתבוע גמלה בתחום הניידות: הלוואה עומדת, הלוואה לצרכי מימון אביזרים לרכב או עבור אביזרים מיוחדים,סיוע מטעם קרן הלוואות, החזר הוצאות בגין אביזרים לרכב פרטי, מתקן המשמש להרמה…

להמשך קריאה
שינוי גודל גופנים