עבור ילד נכה משולמת גמלה החל מגיל 91 ימים ועד הגיעו לגיל 18 שנה. זאת בהתאמה לליקוי המיוחס לו, וכן למידת תלותו בזולת.
עבור ילדים בעלי ליקויי שמיעה וילדים בעלי תסמונת דאון, קבוע בחוק, כי הגמלה משולמת מיום לידתם. לילד שהינו בעל מספר ליקויים המזכים אותו בגמלה, ייערך תשלום הגמלה לפי הליקוי שהינו בעל סכום הזיכוי הגבוה מבינהם.
הזכאות לגמלה אינה ניתנת לצמיתות, אלא נבדקת עד גיל 18 אחת לפרק זמן מסויים. לפי מבחני הזכאות והתנאים המצויינים בתקנות, בהתאמה לגילו של הילד ולמחלה ממנה ההוא סובל.

אופן הגשת התביעה

התביעה לגמלה תוגש באמצעות ההורה עימו נמצא הילד. במקרה והילד אינו בחסות הוריו, התביעה תוגש באמצעות האפוטרופוס שלו או מי המחזיק בו בפועל. התביעה תוגש לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך…

להמשך קריאה
שינוי גודל גופנים