עבור ילד נכה משולמת גמלה החל מגיל 91 ימים ועד הגיעו לגיל 18 שנה. זאת בהתאמה לליקוי המיוחס לו, וכן למידת תלותו בזולת.
עבור ילדים בעלי ליקויי שמיעה וילדים בעלי תסמונת דאון, קבוע בחוק, כי הגמלה משולמת מיום לידתם. לילד שהינו בעל מספר ליקויים המזכים אותו בגמלה, ייערך תשלום הגמלה לפי הליקוי שהינו בעל סכום הזיכוי הגבוה מבינהם.
הזכאות לגמלה אינה ניתנת לצמיתות, אלא נבדקת עד גיל 18 אחת לפרק זמן מסויים. לפי מבחני הזכאות והתנאים המצויינים בתקנות, בהתאמה לגילו של הילד ולמחלה ממנה ההוא סובל.

תקופת הזכאות

עבור ילד נכה משולמת גמלה החל מהחודש בו הוגשה התביעה, אך המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם גמלה גם בגין התקופה שקדמה להגשת התביעה, זאת במידה ועל-סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו, התקיימו…

להמשך קריאה
שינוי גודל גופנים