דיור

דירה היכולה לשמש כדירת נ״ר

נכים המרותקים לכסא גלגלים ואינם סיעודיים וזכאים לדירה בשיכון הציבורי זכאים לדירות ממשרד הבינוי והשיכון הרוכש דירות בישובים בהם יש מחסור בדירות.

 • הדירות נרכשות לצורך אכלוס הזכאים ונקראות דירות נכסי רכישה (נ״ר) יש מאמר ולאחר רכישתן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי.
 • לאחר אישור הזכאות, לזכאים ישנה תקופה של 120 יום בהם עליהם למצוא את הדירה המתאימה להם ושהם מעוניינים שמשרד השיכון ירכוש עבורם, במהלך התקופה עליהם גם להגיש הצעה לרכישתה.
 • הזכאים אחראים אך ורק לאיתור הדירה, משרד השיכון אחראי לבדיקתה ורכישתה.

דירות היכולות לשמש כדירת נ״ר

 • דירות מיד שנייה וגם דירות חדשות.
 • מועד פינוי הדירה וקבלת החזקה בה יהיה עד תשעה חודשים מחוזה הרכישה.
 • הידרה תהיה בקומת קרקע או בבניין עם מעלית בעל גישה נוחה לכסא גלגלים עד הכניסה לבניין וכמו כן אפשרות לרמפה או פתרון אחר.
 • דירה הבנויה על קרקע המנוהלת על ידי מנהל מקרקעי ישראל יהיו בהיוון מלא.
 • במקרה בו הקרקע מהוונת בשיעור הנמוך מ91%, יתחייב המוכר להוון את הקרקע באופן מלא כתנאי לרכישת הדירה על ידי המשרד.
 • היוון הנו תשלום חד פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים. הוא מחושב בהתאם לתקופת החכירה ולרבית נכיון. מועצת ישראל קבעה שיעור אחיד להיוון והוא 5.5% מאומדן שווי המקרקעין.
 • רכישת הזכויות ורישום הזכויות בדירה יהיו בגדר ״בעלות״ או ״חכירה לדורות״.
 • בדירות בהן נדרש תיקון רישום בית משותף בגין תוספות או שינויים שנעשו כחוק, תיקון הרישום ייעשה ע״י המוכר ועל חשבונו כתנאי לרכישת הדירה.
 • לא יהיה ניתן לרכוש דירה אשר חוק הגנת הדייר או זכויות אחרות חלים עליה.
 • דירה הממוקמת בבניין המתוחזק על ידי חברת ניהול ותשלום וועד הבית עולה על 200 ש״ח לא תוכל להירכש.

דירה מעובד משרד הבינוי והשיכון ו/או עןבד בתאגיד המספק שירותים למשרד הבינוי והשיכון לא תוכל להירכש.

תקרת מחירי דירות נ״ר

 • רכישת הדירה מתבצעת בהתאם לטבלת תקרת מחירי דירות נ״ר. הטבלה מתעדכנת על ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • במקרה של דירה חדשה, המחיר כולל את סך כל העלויות, כולל ערבות הקבלן, שכ״ט לעו״ד, עלות פרצלציה, רישום בית משותף וכו׳.
 •  מחיר של דירה מיד שניה יכלול את עלות השיפוצים שמעבר לתקרה של 15,000 ש״ח.
 • ביישוב שאינו ישוב המגורים של הזכאי תקרת המחיר תהיה בהתאם לישוב המגורים הנוכחי או החדש – הנמותך מביניהם.
 • תקרת המחיר לזכאי נ״ר עם עובד זר בדירתם תהיה לפי הטבלה בתוספת נפש אחת.

 

 

הצג עוד

מאמרים נפוצים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

בדוק גם

Close
Back to top button
Close