כנסת

ברוב קולות נגישות בשרות באקדמיה משנת 2018!

 

בשלישי האחרון עליתי לכנסת בתחושה טובה שמשהו מצוין הולך לקרות…ב- 14 בצהריים הבנתי שהפעם במיוחד אני גאה להיות מבין משתתפי הוועדה שקבעה ברוב קולות נגישות בשרות באקדמיה משנת 2018!

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה תקנות לפיהן מוסדות ציבוריים להשכלה גבוהה יונגשו לאנשים עם מוגבלות. התרגשתי להיות עדה לרוב קולות שאישר שורה רחבה של תקנות האומרות, כי החל משנת 2018, מעבר לנגישות מבנה שעפ"י חוק מוחלת על כל מבנה ציבורי, יידרש כל מוסד אקדמי גם ב"שרות נגיש" הכולל בתוכו בין היתר הנגשת חומרים לימודיים וביצוע התאמות לסטודנט עפ"י סוג ואופי המוגבלות עימה הוא מתמודד. בפועל זה אומר שכל סטודנט יציג בעת הרישום אישורים בדבר מוגבלותו ויקבל רשימת התאמות שתעבור לידיעה ולביצוע ע"י הצוות האקדמי.

זה ידרוש מהמרצים לאמץ תפיסה לפיה לא כל הסטודנטים הם "אותו דבר" – על אף יכולותיהם העשויות להיות גבוהות ללא קשר למוגבלות של סטודנט כזה או אחר. מעבר לאוכלוסיית הנכים אותה אני מייצגת בכבוד אני רואה בכך בשורה לכלל הסטודנטים, שכולם שווים אך שונים – יש כאן אמירה חזקה וזה לא מובן מאליו! עפ"י התקנות החדשות, על המוסד חלה האחריות גם להנגיש מקומות סטאז' – זה אומר, שיהיה עליהם לוודא שאותו סטודנט אכן יכול לבצע בצורה בטוחה ושאיננה מפלה את הסטאז' שלו. אין לי ספק שתקנות כאלה – גם אם במבט ראשון הם נראות זניחות וברורות מאליהן הן משמעותיות עבור אותו אדם נכה שמראש עלול לוותר על לימודים אקדמיים, רק כי הוא יודע שעל כתפיו מונחת האחריות "לרדוף" אחר התאמות, תוספות זמן ומקומות סטאז' נגישים אם הוא רוצה ללמוד מקצוע.

תהליך הנגשת השרות יושלם עד לשנת 2018 והוא כרוך בייעוץ הנגשה של מורשה נגישות שרות ומבנים.  משרד החינוך יתקצב את כל השינויים שיצטרכו לעבור כלל המוסדות האקדמיים הציבוריים במדינת ישראל.  אני רואה בכך צעד גדול ומאשרת לכנסת לצאת לפגרה אחרי עבודה קשה

תגיות
הצג עוד
Back to top button
Close
Close