תוכן נגיש

אודיו

המשתמש עלול להיות מוסח בעקבות השמעת מוזיקה או קולות. אם ברצונכם להנגיש אודיו יש לדאוג למנגנון השולט בעצמת הקול ומאפשר הפסקה או עצירה של פס קול המופעל למשך יותר מ3 שניות.
כמו כן קולות וצלילים חייבים להיות מלווים במידע ויזואלי חזותית כדי שמוגבלי שמיעה יוכלו לקלוט את המידע הקולי באופן חזותי. דוגמא- תשובה נכונה תאושר בצליל פעמון ובצבע ירוק.
דבר נוסף- בעת שימוש בקולות רקע באודיו, יש לדאוג שהפרעתם תהיה מצומצמת ככל הניתן. כדאי לפעול על פי היחס הבא- עוצמת קולות הרקע לא תעלה על רבע מעוצמת קולות התוכן. רעשי רקע לא מבוקרים יסיחו את דעתם של משתמשים בעלי מוגבלויות שמיעה המתקשים להבחין בין קולות התוכן לקולות הרקע.

הנחיות נגישות רלוונטיות

1.2.1 אודיו-בלבד ווידאו-בלבד (הקלטה מראש): ההגדרה מתייחסת למדיה מוקלטת מראש של אודיו-בלבד ושל וידאו-בלבד, למעט כאשר האודיו או הוידאו חלופיים לטקסט, ומצוינים ככאלה במפורש:
(רמה ( A
אודיו-בלבד (מוקלט מראש): יש לספק חלופה למדיה על בסיס זמן , המעבירה מידע שווה-ערך לתכנים המוקלטים מראש של אודיו-בלבד.
וידאו-בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה על בסיס זמן או ערוץ אודיו המעביר מידע שווה-ערך לתכנים המוקלטים מראש של וידאו-בלבד.
1.3.3 מאפייני חישה: יש לספק הנחיות להבנת והפעלת התכנים אשר אינן נסמכות רק על מאפייני חישה של מרכיבים כגון צורה, גודל, מיקום חזותי, כיוון או צליל. (רמה ( A
1.4.2 שליטה באודיו: כאשר קובץ קול מנגן באופן אוטומטי במשך יותר מ-3 שניות, יש לדאוג לקיום מנגנון עצירה או הפסקה, או מנגנון לשליטה בעוצמת האודיו ללא תלות בדרגת העוצמה הכללית במערכת. (רמה A)

טכניקות

תסריט – במידה ונעשה שימוש בקובץ אודיו בלבד (כלומר אודיו ללא וידאו) יש להוסיף קישור לטקסט ובו כל המידע השמיעתי שבקובץ הקול. למשל – בקובץ האודיו נשמע מרדף משטרתי. בנקודות מסויימות נשמעות יריות. התסריט יציין את כל הנקודות בהן נשמעות היריות או כל מידע קולי אחר שהינו בעל משמעות להבנת ההתרחשות.
שליטה בסאונד – יש לספק כפתור עצירה (stop) או כפתור הפסקה .(pause)ניתן גם לספק מנגנון שליטה בעצמת הקול (volume).

הצג עוד

מאמרים נפוצים

בדוק גם

Close
Back to top button
Close
Close